Телефон за спешни повиквания: 112
ЦСМП - Габрово
Център за спешна медицинска помощ

За нас

 

Обект на СМП са:

  • Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
  • Болни и пострадали, потърсили сами помощ във ФСМП на ЦСМП;
  • Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
  • Жени със започващо раждане или аборт;
  • Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
  • Болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.
  • Качеството на оказаната в лечебното заведение спешна медицинска помощ трябва да отговаря на правилата за добра медицинска практика.