Телефон за спешни повиквания: 112

ЦСМП - Габрово

Център за спешна медицинска помощ

 

 

ЦСМП организира и осигурява:

 

1. Оказване на квалифицирана СМП на местопроизшествието;

 2. Необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура;

 3. Клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация;

 4. Провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;

 5. Оказване на СМП при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействия с органите на полицията, пожарната и гражданската защита;

 6. Координацията и дейността по транспорта на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации;

 7. Приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно–комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от екипите; данните се съхраняват върху магнитен носител за срок от три години;

 8. Осигуряване на специализиран транспорт за:

  • пациенти, нуждаещи се от СМП;
  • кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на СМП;
  • спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от /между лечебните заведения
  • превозване на трупове, подлежащи на съдебно–медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места.

 9. Вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачите на МПС;

 10. Експертиза за временна неработоспособност.

 11. Осъществяване на обучение на специализанти по специалността "Спешна медицина".