Телефон за спешни повиквания: 112
ЦСМП - Габрово
Център за спешна медицинска помощ

Търг с тайно наддаване за продажба на употребявани автомобили

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГАБРОВО

Ул. “Д-р Илиев-детския” 1; тел:066/802150;

URL:https://csmp-gabrovo.com; e-mail: emsgabrovo@abv.bg

 

ОБЯВЯВА

ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на следните употребявани санитарни автомобили:

  1. Ситроен Дж. с рег.№ЕВ 15 01 АА, местонахождение гр.Габрово, ул.“Д-р Илиев-детския“ №1 при начална тръжна цена 1 800лв.
  2. Ситроен   Дж. с рег.№ ЕВ 51 26 АТ - местонахождение гр.Габрово, ул.“Д-р Илиев-детския“ №1 при начална тръжна цена 1 500лв.
  3. Форд транзит с рег.№ЕВ 68 70 АН - местонахождение гр.Габрово, ул.“Д-р Илиев-детския“ №1 при начална тръжна цена 4372 лв
  4. Форд транзит с рег.№ЕВ 68 71 АН - местонахождение гр.Габрово, ул.“Д-р Илиев-детския“ №1 при начална тръжна цена 4372 лв
  5. Форд транзит с рег.№ЕВ 68 72 АН - местонахождение гр.Габрово, ул.“Д-р Илиев-детския“ №1 при начална тръжна цена 4372 лв

 

Оглед на автомобилите, внасяне на депозит и подаване на оферти от 08:00-12:00 и 13:30-15:30ч. всеки работен ден от 19.08.-27.08.2020г.вкл. на ул.“Д-р Илиев-детския“ №1 в гр. Габрово.

Отваряне и класиране на оферти от 9:00ч. на 28.08.2020г.

Обявяване на резултати от 11:00ч. на 28.08.2020г.

Депозит за участие в търга: 10% от обявената начална тръжна цена.

Документацията за участие в търга в касата на ЦСМП на посочения адрес и на интернет страницата на Центъра.