Телефон за спешни повиквания: 112
ЦСМП - Габрово
Център за спешна медицинска помощ

Обява повторен търг

 

 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГАБРОВО

Ул. “Д-р Илиев-детския” 1; тел:066/802150;

URL:https://csmp-gabrovo.com;

e-mail: emsgabrovo@abv.bg

 

 

ОБЯВЯВА

ПОВТОРЕН ТЪРГ с тайно наддаване

за продажба на употребяван санитарен автомобил:

 

Форд транзит  с рег.№ ЕВ 6871 АН.

Местонахождение: гр.Габрово, ул.“Д-р Илиев-детския“ №1.

Начална тръжна цена  3 500 лв.

Оглед на автомобила, внасяне на депозит и подаване на оферти от 08:00-12:00 и 13:30-15:30ч. всеки работен ден от 12.10.-19.10.2020г. вкл. на ул.“Д-р Илиев-детския“ №1 в гр. Габрово.

Отваряне и класиране на оферти от 9:00ч. на 20.10.2020г.

Обявяване на резултати от 10:00ч. на 20.10.2020г.

Депозит за участие в търга: 10% от обявената начална тръжна цена.

Документацията за участие в търга - в касата на ЦСМП на посочения адрес или на интернет страницата на Центъра.